KRKA

 

Prijava

  Povratak

Za prijavu molimo prvo unesite Vaš e-mail

Link za aktivaciju računa poslan je na Vaš e-mail. Molimo provjerite Vašu pristiglu e-poštu.

Link za prijavu već je poslan. Provjerite svoju e-poštu ili kliknite gumb za slanje novog linka aktivacije.

 

Pristupite sadržajima za zdravstvene radnike/veterinare. Zbog zakonskih ograničenja u načinu oglašavanja o lijekovima/veterinarsko-medicinskim proizvodima, njima mogu pristupiti samo zdravstveni radnici/veterinari, u skladu s člankom 14. Pravilnika o načinu oglašavanja o lijekovima (NN br. 43/2015) i člankom 77. Zakona veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN br. 84/2008, 56/2013, 94/2013, 15/2015, 32/2019).

Pristup sadržaju za zdravstvene radnike/veterinare osigurali smo lozinkom, koju možete dobiti samo ako ste zdravstveni radnik/veterinar. Da bismo Vam mogli dodijeliti lozinku i omogućiti pristup, trebamo Vaše osobne podatke kako bismo potvrdili da ste zdravstveni radnik/veterinar. Zaštitit ćemo Vaše osobne podatke u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

Postavite zaporku

  Povratak

 

Prijava

  Povratak

 

 

Klikom gumba na Vaš e-mail bit će poslan link za resetiranje zaporke

Link za resetiranje zaporke poslan je na Vaš e-mail.

Prijava

  Povratak

Molimo unesite svoje podatke.

 


Suglasnost

Označavanjem donjih kućica potvrđujem da sam suglasan s obradom mojih osobnih podataka od strane društva KRKA-FARMA d.o.o.

Ovim putem obavještavamo Vas:
 1. da kao voditelj obrade, obradu osobnih podataka s prethodne stranice i u navedene svrhe provodi KRKA-FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, koju možete kontaktirati putem e-mail adrese info.hr@krka.biz ili na broj telefona + 385 1 631 21 01;
 2. da se radi ostvarivanja prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete obratiti ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese dataprotection.officer.HR@krka.biz;
 3. da je pravna osnova obrade osobnih podataka u navedene svrhe Vaša privola;
 4. da je moguće da će Krka na temelju legitimnog interesa podijeliti osobne podatke drugim povezanim društvima unutar grupacije;
 5. da, ovisno o Vašoj privoli, Krka može podijeliti prikupljene osobne podatke agencijama koje sudjeluju u organizaciji kongresa i drugih događanja i nadležnom komorom radi ostvarivanja Vaših članskih prava i obveza u vezi s istima;
 6. da Vaši osobni podaci neće biti otkriveni drugim primateljima osim primatelja iz točke (d) i (e) ni preneseni u treće zemlje ili međunarodne organizacije;
 7. da će Vaše osobne podatke obrađivati isključivo odgovarajuće ovlašteni zaposlenici Krke;
 8. da će Krka zadržati Vaše osobne podatke sve dok postoji svrha radi koje su osobni podaci prikupljeni;
 9. da u bilo kojem trenutku imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka i da će ih Krka u tom slučaju brisati bez nepotrebnog odgađanja, osim ako je sukladno važećim propisima ovlaštena zadržati kopiju osobnih podataka, uključujući radi obrane od mogućih pravnih zahtjeva;
 10. da u svakom trenutku imate pravo tražiti od Krke pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Vas ili pravo uložiti prigovor na obradu te pravo na prenosivost podataka;
 11. da imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da se osobni podaci ne obrađuju u skladu s nadležnim propisima;
 12. da će Krka obrađivati Vaše osobne podatke na način koji jamči sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, putem prikladnih mjera koje su u skladu s važećim zakonodavstvom;
 13. da davanje ove privole i pružanje osobnih podataka nije Vaša obveza, ali je nužno za ostvarivanje navedenih svrha obrade.


 

Hvala.

O stanju vaše prijave bit ćete obaviješteni e-poštom.

Posjetite naše internet stranice.

Hvala na prijavi.

Kroz nekoliko sekundi bit ćete preusmjereni na izabranu stranicu.