KRKA

 

Prihlásenie

  Späť

Prosím vložte Váš email

Link na aktiváciu Vášho účtu bol odoslaný do Vášho inboxu. Prosím pozrite si email.

Aktivačný link bol odoslaný. Prosím pozrite si Váš inbox alebo kliknite na tlačidlo na odoslanie nového linku.

 

Na základe registrácie budete môcť pristupovať k obsahu určenému pre odbornú verejnosť. Obsah týchto webových stránok, ktorý je prístupný registrovanému užívateľovi, je určený výhradne osobám s postavením lekára/zubného lekára oprávneného predpisovať lieky, alebo osobám s postavením farmaceuta oprávneného lieky vydávať (ďalej len ako „odborník“). Užívateľ musí postavenie odborníka spĺňať nielen v čase registrácie na portál, ale aj počas celej existencie svojho užívateľského účtu (predovšetkým v čase svojej prítomnosti na portáli). Iným osobám, ako sú odborníci sa registrácia, ako ani vstup na portál nepovoľuje.

Nastaviť heslo

  Späť

 

Prihlásenie

  Späť

 

 

Kliknite na tlačidlo a na email obdržíte link na reset hesla

Link na reset hesla bol odoslaný do Vášho inboxu.

Registrácia

  Späť

Prosím vložte Vaše údaje

 


Súhlas

Dávam súhlas Krke Slovensko s.r.o, na použítie hore uvedených dát na zvolené účely

Bol som informovaný

 

Odporúčania

 • Sledujte oficiálne kanály spoločnosti Krka a pravidelne sledujte náš obsah.
 • Nezabudnite označiť, že sa vám páči, a zdieľajte informácie a správy o spoločnosti s vašimi priateľmi.
 • Zdieľajte obsah a prispievajte k reputácii a úspechu spoločnosti ako aj k uznaniu našich vysoko kvalitných, bezpečných a efektívnych produktov.
 • Neodporúča sa komentovať oficiálny obsah spoločnosti Krka.
 • Akceptujte podmienky používania sociálnych médií a internetových stránok a dodržiavajte zákony o autorských právach, ochrane osobných údajov, ohováraní, trestných činoch, diskriminácii, obťažovaní a iné relevantné zákony, ako aj politiky spoločnosti Krka.
 • Dodržiavajte pravidlá a predpisy spoločnosti Krka o vhodnom používaní informačných technológií, ktoré vyžaduje, aby zamestnanci používali zdroje rozumne a tak, aby nezasahovali do pracovného procesu.
 • Ak spozorujete akékoľvek nežiaduce komentáre, provokácie alebo akékoľvek negatívne publikovanie na internete, ktoré by mohlo poškodiť imidž spoločnosti Krka a našich značiek, prosíme vás, aby ste nás čo najskôr na to upozornili na adrese social.networks@krka.biz. Obmedzenia.
 • Ak vydávate verejné vyhlásenia, ktoré sú v rozpore so záujmami spoločnosti, môžete spoločnosti spôsobiť ujmu.
 • Zverejňovať môžete iba také údaje, ktoré sú verejne dostupné, a je zakázané zverejňovať obchodné tajomstvá alebo interné dôverné informácie.
 • Každé zverejnenie fotografií a video nahrávok spoločnosti Krka, ktoré vyobrazujú zariadenia a prevádzky, je zakázané. V mimoriadnych prípadoch môže vašu žiadosť o zverejnenie takéhoto materiálu schváliť oddelenie vzťahov s verejnosťou.
 • Každé zverejnenie fotografií alebo video nahrávok, na ktorých sú zamestnanci spoločnosti Krka, musia dotknutí zamestnanci vopred schváliť.
 • Nezverejňujte žiadne údaje o vašich kolegoch, o spoločnosti a iných subjektoch, ktoré so spoločnosťou spolupracujú (napr. obchodní partneri, kupujúci, zdravotnícki pracovníci).
 • Nezverejňujte údaje o liekoch na predpis vyrobených spoločnosťou Krka, napr. indikácie, bezpečnosť a účinnosť. Údaje dostupné širokej verejnosti sú už zverejnené na internetovej stránke spoločnosti Krka.
 • Nezverejňujte ani žiadne údaje o možných nežiaducich účinkoch liekov spoločnosti Krka. Ak takéto informácie máte, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi alebo ich zašlite prostredníctvom online formulára na internetovej stránke spoločnosti Krka.
 • Nezapájajte sa do rozhovorov, v ktorých sa ohovára meno spoločnosti Krka a poškodzuje jej povesť. V médiách tohto typu sú provokácie časté, nenechajte sa teda k tomu zlákať.
 • Uistite sa, že nerobíte nič, čo by negatívne ovplyvnilo reputáciu spoločnosti Krka aktivitami v sociálnych médiách. Nezverejňujte obsah, ktorý je urážlivý, nevhodný, zlomyseľný, výhražný, obťažujúci, ponižujúci, diskriminačný, nenávistný, rasistický alebo sexistický, ani sa k takémuto obsahu nevyjadrujte.
 • Dokonca aj keď ste aktívni na internete vo svojom voľnom čase, môže to negatívne ovplyvniť vaše pracovné prepojenie so spoločnosťou Krka. Nespomínajte vaše prepojenie so spoločnosťou Krka, pokiaľ to nepovažujete za absolútne nevyhnutné. Ak si myslíte, že by ste v podobnej situácii vyjadrili svoje stanoviská aj v reálnom živote, môžete to urobiť aj vo virtuálnej sfére.

 

Súhlasím:

 • že spoločnosť KRKA Slovensko s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej Krka) spracováva moje osobné údaje;
 • že môj osobný súhlas tvorí právny základ pre spracovanie údajov;
 • že budem mať právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • že spoločnosť Krka zverejní moje osobné údaje svojej kontrolnej spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto (HQ Krka), kde Krka HQ organizuje podujatia alebo stretnutia. Za týmto účelom bude Krka HQ spracovateľom osobných údajov;
 • že spoločnosť Krka môže zverejniť moje osobné údaje aj tretej spoločnosti za účelom rezervácie prepravy na podujatie alebo stretnutie, ak je to relevantné / potrebné. Na tento účel bude tretia spoločnosť spracovateľom mojich osobných údajov;
 • že môžem kontaktovať oprávnenú osobu na ochranu osobných údajov v spoločnosti Krka prostredníctvom ochrany údajov datoprotection.officer.SK@krka.biz a presadzovať moje práva;
 • že moje osobné údaje budú používať len riadne oprávnení zamestnanci a že nebudú sprístupnené tretej strane alebo prevedené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie;
 • že spoločnosť Krka, v súlade s platnými právnymi predpismi, bude uchovávať moje osobné údaje, pokým môj jej súhlas neodoberiem;
 • že budem mať právo požadovať od spoločnosti Krka (1), aby mi umožnila prístup k mojim osobným údajom a aby napravila akúkoľvek nepresnosť; (2) vymazať moje osobné údaje po odstúpení od môjho osobného súhlasu; (3) obmedziť spracovanie údajov z oprávnených dôvodov; (4) informovať ma o korekcii, vymazaní alebo obmedzení spracovania údajov; (5), aby mi poslali všetky osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, aby ich odoslali inému spracovateľovi údajov; (6) a že budem mať právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov a vyžadovať, aby spoločnosť Krka prestala spracovávať moje osobné údaje;
 • že budem mať právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu, ak sa domnievam, že údaje nie sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi;
 • že spoločnosť Krka je povinná spracovávať moje osobné údaje spôsobom zabezpečujúcim bezpečnosť


 

Ďakujeme !

Budeme Vás informovať o stave Vašej žiadosti.

Krka Slovensko s.r.o.

Ďakujeme za prihlásenie

Za chvíľu Vás presmerujeme na našu stránku..